GI-JON – leergang Samenspel tussen Licht en Donker – 9 & 10 November 2019

INVLOEDEN VAN DE KOSMOS op ons gezond zijn Planeet- en Kleurwerking op de levenskracht.

GI-JON die zich baseert op de antroposofie van Rudolf Steiner. In de komende tijd organiseer Marjon Brinkgreve samen met Yvonne Jonkers, kunstzinnig therapeute, en Connie Oterdoom, euritmiste, leergangen om mensen te gaan opleiden in deze geneeswijze.

GI-JON, ruimte voor genezen, zoals ontwikkeld door Marjon Brinkgreve in Jubbega organiseert leergangen om op praktische wijze aan de slag te gaan met kosmische inwerkingen op gezond zijn.
Menskundig inzicht, kunstzinnig ervaren en praktisch doen wijzen ons de weg naar de 7 planetaire invloeden in relatie tot de 7 kleuren van de regenboog. We maken gebruik van ons vermogen tot fenomenologisch waarnemen en van bindweefsel diagnostiek.

De eerste leergang vindt plaats op 9 en 10 november 2019 met als thema: SAMENSPEL TUSSEN LICHT EN DONKER
Gezondheid en ziekte, jaarritme van de aarde, samenspel van kosmische krachten, de evolutie van mens en wereld en de licht-donker kanten van kleur, de wezensdelen en de etherstromen worden behandeld waarbij eerste wordingsimpulsen centraal staan.

De leergang in november is oriënterend gericht en voor iedereen toegankelijk. Het ligt in de bedoeling om meerdere leergangen te geven die kunnen leiden tot professionele uitoefening van de GI-JON geneeswijze. Deze is gericht op het in harmonie brengen van het etherlichaam met plantaardige kleuren (www.gi-jon.nl).

Locatie: Praktijk GI-JON Gorredijksterweg 81 8411 KC Jubbega
Tijd: Zaterdag 9 november van 9:00 – 17:30 uur Zondag 10 november van 9:00 – 17:30 uur
Aanmelding: Voor 1 november bij Marjon Brinkgreve: info@gi-jon.nl (ook voor nadere info). Na aanmelding wordt het programma toegestuurd.
Kosten: De kosten voor de leergang bedragen € 160,- (reductie in overleg).

LEERDOELEN

OVERKOEPELEND
Het verwerven van geesteswetenschappelijke kennis en vaardigheden om te komen tot het beoefenen van de geneeswijze GI-JON als GI-JON therapeut.

KENNISDOEL
Inzicht in de werking van de 7 planeten op de mens- en mensheidsontwikkeling
Inzicht in de wezensdelen van de mens
Inzicht in het etherisch lichaam – werking, verloop, verhouding tot de andere wezensdelen
Inzicht in het stoffelijke lichaam – grove anatomie, functie organen, het onderhuidse bindweefsel
Inzicht in de kleuren – werkingskracht, in relatie tot de wezensdelen van de mens, specifiek in
relatie tot het etherisch lichaam
Inzicht in de invloeden van de 7 planeten op het etherisch lichaam
Inzicht in het beïnvloeden van het etherisch lichaam

ERVARINGSDOEL/VAARDIGHEDEN
Het tasten van het onderhuidse bindweefsel
Het beïnvloeden van het etherisch lichaam
Het waarnemen van de kracht van de kleur(en)
Het waarnemen van de invloed van de planeten op de wezensdelen van de mens
Het in harmonie brengen van het etherisch lichaam

TIJDSDUUR OPLEIDING
De opleiding bestaat uit tenminste 7 leergangen.
De eerste leergang start november 2019.
De daaropvolgende leergangen zullen om de 6 – 8 weken plaatsvinden.

Deze tekst als PDF bijlage

Agenda