14 april 2024 – Verdiepingsdag Sectie voor Muzische Kunsten

Beste collega`s en belangstellenden,

Zoals eerder aangekondigd willen we als sectieraad de draad weer oppakken, die enkele jaren stil lag. Tijdens een bijeenkomst van de NVvE heb ik verteld nogal onder de indruk te zijn van een inleiding van S. Prokofieff over Euritmie als christelijke kunst, oorsprong en wezen van het euritmische.

Het staat als bijdrage in het boekje van Günther von Negelein, die geïnspireerd door zijn vrouw en euritmiste Elena von Negelein, een samenvatting heeft geschreven van Ansprachen und Vorträgen van Rudolf Steiner, vaak voorafgaand aan euritmie voorstellingen. Het was Steiner er veel aan gelegen dat er meer begrip kwam voor deze nieuwe kunst.

 De inleiding van S. Prokofieff is een neerslag van een voordracht die hij hield in september 2006 ter ere van het 80- jarig jubileum van de Euritmieschool aan het Goetheanum.

Velen van ons zijn wel bekend met de Duitse taal, maar toch lijkt het de sectieraad van belang om deze tekst voor het Nederlandse taalgebied toegankelijk te maken.
Jelle van der Schuit heeft zich bereid verklaard om deze voordracht te vertalen (en het als een brochure uit te geven.)

Voor de klasseleden onder ons zal er als opmaat een Esoterisch Uur gehouden worden in relatie met dit thema door Marjo van der Himst en wel het 14e uur.

Na een pauze zal Jelle in de middag de voordracht introduceren.

Daarna gaan we kunstzinnig aan het werk met Annemiek Herremans, biografisch coach en kunstzinnig therapeut, zodat we ons innerlijk meer en persoonlijk kunnen verbinden met hetgeen we hebben opgenomen.

Als vierde onderdeel van deze dag gaat Geesiena Stradmeijer met ons euritmisch werken aan het thema. We zijn opgetogen over haar toezegging hiervoor.

Tot slot zitten we nog even om uit te wisselen over deze dag en ideeën te delen over de toekomst van de euritmie. Marianne van Asperen zal ons ook even stevig op de benen zetten met een spraakactiviteit.

 Hopend op een mooie ontmoeting met veel collega`s, voor nu hartelijke groet van de sectieraad: Anneke Kraakman, Marianne van Asperen, Jelle van der Schuit, Ellen Bähr, Irene Pouwelse

 Programma: 10.45 uur: Deur open.
11.00 uur: Binnenkomst met blauwe kaart voor het 14e E. Uur
12.00 uur: Lunchpauze in de serre met soep en zelf meegebracht brood.
13.00 uur: Welkom Irene en Referaat Jelle Voordracht Prokofieff.
Met afsluitend een spraakoefening met Marianne v. Asperen
14.00 uur: Kunstzinnige verwerking met Annemiek Herremans
15.00 uur: theepauze
15.30 uur: Euritmisch werk met Geesiena.
16.30 uur: Nagesprek en vooruitblik
17.00 uur: Afsluiting

 Aanmelden graag voor 7 april bij irenefas@live.nl of via iemand anders van de sectieraad.
Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.