Bestuursleden

Wij zijn op zoek naar iemand die deze taak van voorzitter op zich zou willen nemen.

Petra Willigers, penningmeester en secretariaat

Petra is nauwgezet en direct wat haar uitermate geschikt maakt voor haar taken. Ze heeft vele jaren les gegeven op verschillende scholen en meegedaan aan programma’s voor gedenkstonden voor gestorvenen rond november. Petra heeft een grote passie “er samen voor te gaan” en een zeer stabiele factor in het vergaderen, ze is er altijd. Ze luistert en denkt mee, kan een kritische noot geven en als er te lang gebabbeld wordt dan vraagt ze naar de actiestappen.

Cori de Leeuw, algemeen bestuurslid

Cori is uitermate begaan met de sociale verhoudingen, de connectie en samenwerking van mensen. Ze neemt initiatieven, voert gesprekken en houdt er van “haar oor te luisteren te leggen.”
Al gepensioneerd als pedagogische euritmiste heeft ze een diploma euritmietherapie gehaald vanuit de behoefte zich nog dieper te verbinden met euritmie. Vele jaren deed ze mee in een sprookjesgroep die tournees langs vrije scholen maakte zodat kinderen die euritmie deden het ook als kunstvorm konden opnemen.
Ze werkt als vrijwilligster in de Zalen in den Haag en wil graag bijdragen dat euritmie in onze tijd zichtbaar blijft.

Carin Boonstoppel, voorzitter

Carin werkte van 1983 tot 2022 als euritmiste in het basisonderwijs en zette zich sterk in voor dat vak. Zij heeft zich gespecialiseerd in het verband tussen het zich ontwikkelende kind en het euritmieleerplan en in het slaan van de brug naar de pedagogie. Vanuit dit ervaringsbereik werkt zij met studenten en startende euritmisten. De maatschappij verandert enorm en ook het draagvlak en de ondersteuning voor het vak euritmie zijn anders dan 40 jaar geleden, evenals de financiële waardering. In gesprekken met scholen en aanverwante organisaties, streeft Carin naar een gedegen erkenning van het vak, ook financieel. Zij is aanspreekbaar voor hulpvragen betreffende de pedagogische euritmie.

Collin Withaar, NVvE website beheerder

Collin doet het onderhoud van deze website