Missie & Visie

Missie

In onze tijd van individualisatie en sterk materialistische inslag, willen we als bestuursleden een team zijn voor een groep mensen die elkaar herkennen in hun vak, elkaar steunen, doelen stellen en samen werken.
Vanuit de NVvE willen we een platform bieden om de individuele euritmist, in welk gebied deze ook werkt, te helpen de collega’s te vinden en informeren zodat initiatieven gezien worden en handen en voeten kunnen krijgen.

Visie

Euritmie kan in pedagogische, therapeutische, kunstzinnige en bedrijfs-setting worden beoefend en algemeen gezondheidsbevorderend zijn. Ze steunt de mens in haar persoonlijke ontwikkeling en in het vermogen met gevoel en bewustzijn in het lichaam te zijn.
Euritmie beoefenen verhoogt het vermogen elkaar waar te nemen en tegelijkertijd met jezelf verbonden te zijn.