Wie zijn wij?

De Nederlandse Vereniging van Euritmisten is er voor euritmisten in alle werkgebieden.
Daarmee is ze overkoepelend, zoals dat ook voor de Bond van euritmisten was die in 1960 werd opgericht.
NVvE is opgericht om een orgaan te hebben waarin we  elkaar kunnen vinden, kennis kunnen delen, ideeën kunnen uitwisselen. En zeker ook om de euritmie meer bekendheid te geven buiten de nu al bestaande werkplekken.

De ontmoetingsdag van de Nederlandse Vereniging van Euritmisten op 28 maart 2020 ging niet door en we weten allemaal waarom. Wat we niet weten, is hoe de toekomst eruit zal zien.
Toch wil het bestuur al voorzichtig een blik vooruit werpen. Een ontmoetingsdag zal in ieder geval moeten wachten tot volgend voorjaar, maar een jaarvergadering willen wij graag plannen in het najaar en wel op 24 oktober 2020 van 10.00-12.30.

 

Voor de korte samenvatting van de statuten zie missie & visie.