23 maart jaarlijkse ontmoetingsdag van de NVvE

Op 23 maart zal de jaarlijkse ontmoetingsdag van de NVvE plaatsvinden in het Vreedehuis te Den Haag.

We ontvingen als bestuur veel verheugde reacties op de kleurrijke, goedgevulde nieuwsbrief van afgelopen herfst. Mensen waren verbaasd en blij over de diversiteit en veelheid aan bezigheden/insteken in ons euritmische werkveld.

Daarbij aansluitend, besloten we ook de ontmoetingsdag zo op poten zetten dat een veelzijdigheid aan stijlen kan worden geproefd.

We hebben daarom een programma samengesteld van verschillende korte workshops en een aantal kleine opvoeringen. In de bijlage is het programma opgenomen.

We hopen dat velen van jullie in de gelegenheid zullen zijn om aan deze dag deel te nemen, opdat deze proeverij des te feestelijker wordt. Neem een introducee mee!

Aanmelden graag voor 16 maart bij Petra Willigers: nvve@live.nl en het bedrag overmaken (de kosten en bankgegevens staan onderaan het programma in de bijlage).

Met hartelijke groet,

António, Carin, Cori, Petra, Renée