Lidmaatschap informatie

Penningmeester
Petra Willigers
Madoerastraat 7, 2612 GL Delft
tel.: 015-2611570
nvve@live.nl

 Het lidmaatschapsjaar loopt van januari tot januari.

Lidmaatschapsbijdrage naar keuze : €25 of €40 of €55
student €12,50
Geef bij je aanmelding ( schriftelijk, per email of telefonisch) aan welk bedrag bij jou past, Petra stuurt dan een factuur naar je toe. Het bedrag moet tot 31 januari 2015 overgemaakt zijn naar de Triodosbank op rekeningnummer: IBAN NL54 TRIO 0197 9303 79

Heerlijk als Petra geen herinneringen hoeft te sturen!

Zodra het bedrag ontvangen is worden de statuten en het huishoudelijk reglement per mail aan je opgestuurd. Wil je die eerst inzien dan kun je ze nu opvragen. Onder Missie & visie op de website leest je ook over de doelstellingen.

De Nederlandse Vereniging van Euritmisten is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 60706872.