20 en 21 Mei – Workshop Spraak Met Agnes Zehnter – Den Haag

‘Mein unermesslich Reich ist der Gedanke, Und mein geflügelt Werkzeug ist das Wort.‘

Friedrich Schiller

Het instrument van de menselijke geest is onze spraak. Het leren kennen en hanteren van dit instrument vormt de kern van een scholing in spraakvorming/ spreekkunst.

In de eerste drie levensjaren leert de mens rechtop te staan, te lopen, te spreken en voorstellingen en gedachten te vormen; lopen, spreken en denken. Deze bijzondere vaardigheden neemt het kind mee uit de geestelijke wereld en ze worden gewekt door de krachten die het kind in staat stelt om alleen wat het ziet, hoor en beleeft na te doen.

De spraakontwikkeling van het kind is tegenwoordig tot in het kleinste detail onderzocht maar het blijft een wonder omdat het raakt aan de geestelijke oorsprong van het leven. Deze levensbron is tegelijk de bron van de kunst, zonder haar blijft al het kunstzinnig werk slechts handwerk.

In deze workshop gaan we terug naar deze bron en beginnen bij het begin: het vormen van de klanken, de klankgebaren en de beleving van de klanken. Ook ervaren we hoe het spreken verbonden is met beweging en dat de hele mens – zoals je bij het kleine kind kunt zien – bij het spreken actief is, niet alleen het spraakorganisme. Zo leggen we de basis voor het spreken van gedichten en krijgen een dieper begrip voor de opvoedkunst.

Vervolgens werken we aan spreuken van Rudolf Steiner (zoals het Abendglockengebet) en gedichten van Christian Morgenstern.

Agnes Zehnter leidt de opleiding amWort in Dornach

Agnes verheugt zich erop met ons te werken, zoals ze dat al vele jaren doet!
Professionals en beginners zijn allen van harte welkom!
VOERTAAL DUITS (vertalen mogelijk)

Vrijdag 20 mei 19.00-21.30 en zaterdag 21 mei 9.30-17.30 uur
Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag
Aanmelding:  info@stemkracht.nl
Kosten: € 85,- incl. soep, koffie/thee (lunch meenemen) en de ‘dubbel’ voorstelling zaterdag middag

Gereduceerd studententarief €40 (studenten ODDE kunnen als groep 50% bij de opleiding declareren!)