29 augustus t/m 10 oktober 2022 – Planeten en Klinkers 2022 – Den Haag

Instituut voor Euritmie in Werkgebieden

Planeten en Klinkers 2022

Onder leiding van Annemarie Ehrlich
Wij willen ons verbinden met vormen, klinkers en hun aanzetpunten en de
bewegingen van de planetengebaren; alléén en in groepsverband.
Voor eenieder die de euritmie wil verdiepen.
Data en tijden: 7 Maandagochtenden 10:00-12:00, vanaf 29 augustus t/m 10 oktober 2022

Locatie: Vredehuis, Riouwstraat 1, Den Haag
Kosten: Tussen 150 en 300 euro, naar eigen inschatting.
Overmaken als schenking voor het instituut voor Euritmie in werkgebieden.
NL37INGB0004653996, op naam van Stichting Eurythmie in Werkgebieden (let op: hier oude spelling gebruiken!)
Aanmelden: Voor 15 augustus 2022
bij A. Ehrlich, Dedelstraat 11, 2596RA Den Haag
+3170-3463624
Email: eurythmie-im-arbeitsleben@gmx.de