Modules euritmie-pedagogiek: methodiek-didaktiek midden- en bovenbouw open voor gasten!

In het kader van de internationale Bacheloropleiding voor Euritmie-Pedagogiek (de éénjarige Duitstalige variant voor reeds gediplomeerde euritmisten) worden in januari en begin februari 2020 twee modules aangeboden op de Hogeschool in Leiden.

In de module euritmie methodiek-didaktiek middenbouw wordt klas 5 t/m 8 verdiepend behandeld. De module wordt verzorgd door Jutta Rohde-Röh en Matthias Jeuken. Tevens vinden er lessen kollegiale intervisie met Magali Müller-Peddinghaus en lessen spreken voor de eigen euritmielessen met Gabriele Ruhnau plaats.

In de module euritmie methodiek-didaktiek bovenbouw wordt klas 9 t/m12 verdiepend behandeld. Deze module wordt verzorgd door Reinhard Wedemeier -tooneuritmie- en Andreas Borrmann – woordeuritmie en werken met houten stokken. Daarnaast vinden lessen met Magali Müller-Peddinghaus plaats waarin pedagogische oefeningen centraal staan.

Al deze gastdocenten zijn zeer ervaren euritmiepedagogen, die met groot enthousiasme hun vondsten delen en aanmoedigen de eigen manier van lesgeven verder te ontwikkelen! Beide modules staan open voor gasten uit het Nederlandse werkveld die zich willen opfrissen en verdiepen, de voertaal is Duits (Engels kan altijd). De modules zijn los te volgen, ook deelname aan enkele dagen/klassen is in overleg mogelijk.

Module onderbouw: klas 5 t/m 8:
Data: maandag 13.01. t/m 24.01.2020
Docenten: Jutta Rohde-Röh, Matthias Jeuken, intervisie: Magali Müller-Peddinghaus, spraak: Gabriele Ruhnau
Kosten: hele module €480,-. Bij deelname enkele dagen naar rato.
Certificaat: gasten die aan de hele module deelnemen krijgen een certificaat van deelname.

Module Crashcursus: klas 9 t/m 12:
Data: 27.01. t/m 6.02.2020 (laatste dag is donderdag!)
Docenten: Reinhard Wedemeier, Andreas Borrmann, pedagogische oefeningen: Magali Müller-Peddinghaus
Kosten: hele module €480,-. Bij deelname enkele dagen naar rato.
Certificaat: gasten die aan de hele module deelnemen krijgen een certificaat van deelname.

Aanmelden: bij Margriet van Zoelen via zoelen.van.m@hsleiden.nl

Impressie van deelname aan de module onderbouw als gast

Bijscholing voor leraren, die met kinderen euritmisch werken aan de Hogeschool Leiden
Al in mei ging het door mij heen of het niet een goed idee zou zijn om me in Leiden voor de internationale bachelor voor euritmie-leraren als gast in te schrijven.
Na de ervaring in januari, waar ik een week mee mocht doen voor klas 5 en 6, was mijn honger gewekt voor klas 1-4. Maar ja – een vol schooljaar met veel ups en downs – daar is wel behoefde aan vakantie. Zou er wel ruimte zijn voor een studieweek tijdens de vakantie? Lang geaarzeld- toch gedaan. Er was nog plek.

Met 17 anderen geïnteresseerden uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Nederland ben ik deze week op pad gegaan door het land van het kind in de onderbouw. Zeer vakkundig werden we op deze reis begeleidt door een door de wol geverfde pedagoge: Renate Barth. Zij is 37 jaar juf geweest in dit spannende vak en heeft een paar publicaties op haar naam staan. Bovendien is zij een lid van de IPEU, de kring van mensen die proberen de euritmie op scholen een goede bedding te geven door het geven van aanbevelingen hiervoor. Voor ons aanwezigen had zij een diepe greep gedaan in haar schatkist en alle juwelen geordend in een map, verzameld – voor ons! Met sommige van deze vondsten, waarvan velen nog van Ruth Vogel waren, zijn we aan de slag gegaan – klas voor klas.

Magali Müller Peddinghaus verzorgde de pedagogische oefeningen: Hoe kan een ‘ik en jij’ door de klassen heen zich metamorfoseren? Hoe verschillend zijn de klemtonen in deze oefening al naar gelang de leeftijd.
Met Helga Daniel werd geprobeerd door de beweging dichter bij het incarnatieproces te komen. Er werd bewustzijn gewekt voor hoe je als leraar voor de klas kunt gaan staan. Het spreken en bewegen, dat van een euritmieleraar wordt gevraagd, werd onderzocht.

Hier werd ook een oefenweg naar de klank en de klankbeweging besproken en geoefend.
De voertaal was Duits, maar Engels, Nederlands, Italiaans kregen ook een plek.
Nu heb ik als gast maar een week meegemaakt – mijn tijd was op, de school begint al weer. Het was zeker niet de laatste week pedagogie met collega’s.

Deze optie om je als euritmieleraar met andere collega’s uit te wisselen, te oefenen hoe je met de kinderen iets opbouwt, was zeer verfrissend. Ik gun het veel meer collega’s.
Mocht je geen week kunnen en wil je toch een keer komen – ook dat is bespreekbaar.
De sfeer: open, hartelijk, verzorgd, vakkundig.
Een aanrader dus.

Manja Wodowoz-de Boon

Download als Word bijlage