Symposium Euritmie; wezen en verschijning – diversiteit en gemeenschappelijkheid

Vrijdag 23 april van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Wat is het gemeenschappelijke in de vaak zeer verschillende euritmische uitingen? Heeft de
ontwikkeling van de euritmie als ‘podiumkunst’ ons pedagogen iet te vertellen over (toekomstige)
vorm en inhoud van de pedagogische euritmie? Heeft de ontwikkeling van de moderne dans de
ontwikkeling van de Euritmie iets te zeggen en wellicht ook omgekeerd?

Met dit type vragen willen studenten van de opleiding Dans-Euritmie zich uiteenzetten naar
aanleiding van bijdragen van diverse sprekers. Wij hopen op een open uitwisseling die bijdraagt
ook aan de ontwikkeling van de pedagogische euritmie.

Vanwege de situatie rondom COVID-19 hebben we helaas moeten besluiten dat het symposium
alleen voor studenten en sprekers fysiek op de Hogeschool kan plaatsvinden. Overige
geïnteresseerden kunnen online deelnemen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Lees meer over het programma en de sprekers op
https://www.hsleiden.nl/actueel/evenementen/bacheloropleidingen/docent-dans-euritmie/symposium-euritmie/index.html

Via deze Link kunt u zich ook aanmelden. Wij verheugen ons op uw interesse.
Het symposium is een onderdeel van EURITMIE > CLOSE UP; een driedaags programma van
23 t/m 25 april van Quo Vadis Euritmie Impresariaat in samenwerking met Hogeschool Leiden en
het Vreedehuis Den Haag

Met hartelijke groet,
Hans Nijnens