Vooraankondiging – Algemene Ledenvergadering van de NVvE

Beste collega´s,

Wij, als bestuur van de Nederlandse vereniging van Euritmisten, willen nog eens onderstrepen hoezeer we het op prijs zouden stellen om de leden tijdens deze bijeenkomsten te ontmoeten en te horen wat er leeft aan verwachtingen, wensen, problemen, plannen…. Waar vinden we de toekomstzaadjes van de euritmie en wat is er nodig om die zaadjes tot kiemen te brengen en welke rol kan de NVvE daarbij vervullen.
Wij hopen velen van jullie al te mogen verwelkomen op 18 januari bij de uitnodiging van het  Berufsverband der Eurythmisten in Deutschland in Den Haag

En om alvast in je agenda te schrijven: zaterdag 28 maart 2020 jaarlijkse ontmoetingsdag en Algemene Ledenvergadering van de NVvE. Nadere informatie over deze dag volgt nog.