Zondag 25 juni 15:00-17:15 uur – Zomerviering met Ilios Euritmiegroep, Den Haag

Zomerviering van de Ilios Euritmiegroep met een lezing van Jaap Sijmons

Wie is het die de wolken kan doorlichten, zich tot hemelse hoogten verheft en in het hart van de mens zijn evenbeeld vindt? Wie komt als stralendrager tot de aarde en tovert uit haar de vruchten des velds, ons brood, het ‘Panis Vitae’? Door wie horen wij hoe we aan geestesvuurwerelden verwant zijn? Met wie zijn we in wind en weer verbonden en wieis het ‘Monogram’? Wie schenkt ons vogels en vlinders?…
Vrijwillige bijdrage met als richtprijs € 25,00.
15:00 tot circa 17:15 uur. Vreedehuis – Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag

Info, reserveren telefonisch 0703524673 of per e-mail bij Barbara Dobberstein. barbara0205@hotmail.com