19 t/m 24 Oktober – MIMAGES 2021 – 3e Euritmie Festival in Den Haag

EURITMIE IN DIALOOG MET ANDERE KUNSTVORMEN
Internationaal festival in Den Haag schept ruimte voor ontmoeting

https://www.quovadis-impresariat.eu/

In het komende MIMAGES – EURITMIE FESTIVAL in Den Haag (van 19 t/m 24 Oktober) interesseren wij ons voor de aansluiting aan– en de dialoog met andere Kunstrichtingen, zonder daarbij de eigen aard en kwaliteit van de euritmie te verwateren. Je zou kunnen zeggen, dat er door deze specifieke werkwijze, situatief en spelenderwijze eigen kunst- en kennisvormen ontstaan, die we dan ook eigen namen zouden kunnen geven …

Zes dagen achtereen staan de studio’s in het Haagse Elisabeth Vreedehuis ter beschikking voor projecten van euritmisten in dialoog met beeldende kunstenaars. In Workshops, symposia, media-sessions en performances zetten zij zich, samen met het publiek, uiteen met thema’s, die juist in deze kunsten-dialoog op unieke wijze verdiept worden.

En overal speelt euritmie een centrale rol, met muziek, beeldhouw- en schilderkunst, maar ook foto- en videografie, belichtings-en projectiekunst en werk met objecten, telkens situatief anders om zich heen geschaard. En het spreekt voor zichzelf, dat proces en ontwikkeling, waarneming en reflectie, meedoen en beleven de fundamentele ervaringen in die dagen zullen gaan uitmaken. Een unieke kans, om euritmie en kunst überhaupt in hun performatieve veelzijdigheid te kunnen genieten. 

Representanten van de Nederlandse èn de internationale Euritmiescène komen naar Den Haag en tonen een actueel beeld van hun kunst. Naast voorstellingen voor volwassenen, zullen ook drie voorstellingen voor de hele familie (en natuurlijk speciaal voor kinderen) te zien zijn. Ondanks Corona groeit het aantal initiatieven op het professioneel vlak. En zo zullen ook nu een aantal premières te zien zijn, maar ook kunstenaars en ensembles, die voor het eerst ten tonele verschijnen. Ook deze panorama-kans zult U niet vaak aangeboden krijgen!

De prijzen van de tickets worden laag gehouden, zodat U veel kunt komen bekijken en beleven.

Natuurlijk hopen wij van harte, dat het MIMAGES – festival in Oktober zal kunnen plaatsvinden. En dat wij U dan kunnen begroeten. Midden September zullen wij het complete MIMAGES Programma bekend maken. En Michaeli is het tijdstip, dat vermoedelijk duidelijk zal zijn of het festival gaat plaats vinden.

 

Een nieuw begrip van de bewegende mens

De theaterwetenschapster Gabriele Brandstetter beschouwde bij het congres Wissen in Bewegung (Berlijn 2006) in haar referaat “Tanz als Wissenskultur” de dansende mens als bemiddelaar van een nieuwe kennisvorm:
“Waaruit bestaat het specifieke weten, dat wij door dans aanleggen? Het is een ander weten, dan wat wij normaal ge-sproken als rationeel, technisch of discursief weten accepteren. De schouwplaats voor deze andere vorm van kennis, voor dit andere weten is het zich bewegende lichaam. Het weten, dat zich in dans en choreografie toont en uit, is dyna-misch: een lichamelijk-zinnelijk en impliciet weten. Het wordt cinetisch en cinesthetisch ervaren en overgedragen.”

Hier treden in de plaats van het intellectuele hoofd-weten, intelligente vormen van ervaring via ons lichaam. Scholing van de beweging kan zo worden opgevat als oefenterrein voor een modern lots- en wereldbegrip. Gabriele Brandstetter slaat de spijker op z’n kop: „Dans en Choreografie als lijfelijke beweging in ruimte en tijd, configureren een situatief weten …“ En verder zegt ze: „Wanneer dans als kenniscultuur, d.w.z. als schouwplaats van een ander, zinnelijk-dynamisch weten verschijnt, en wordt geaccepteerd, kan dit niet zonder invloed blijven op ons algemeen begrip van kennis en wetenschap. Dans verschuift de grenzen, van wat wij als kennis en wetenschap beschouwen, en verzet daardoor ons begrip van kennis zelf in beweging. “ *1

Deze prachtige karakterisering van het lichaam in beweging als kennisorgaan geldt natuurlijk en zelfs heel specifiek net zo voor euritmie als bewegingskunst. En wie deze gedachte nog eens consequent verder denkt, zal ook de andere kunstvormen vanzelfsprekend in deze richting gaan zien. Elke kunst is met hulp van het bewegende lichaam: komen tot substantiële ervaring en kennis van de wereld, de mens en het lot. In zijn inleidingen bij euritmie voorstellingen heeft Rudolf Steiner dit motief telkens weer anders uitgewerkt.

Zo zegt hij eens met nadruk, dat euritmie geen ‘programma’ is dat men gewoon volgt, maar een kunstimpuls zonder grenzen. En dan voegt hij daaraan toe:

„Es ist mit der Eurythmie ein künstlerisches Element gegeben, welches sich in der mannigfaltigsten Weise erweitern, ergänzen lässt, aber auch, sein inneres Wesen offenbarend, an die anderen Künste anschließt, oder mit ihnen in diesen oder jenen bedeutungsvollen Gegensatz tritt.“  *2

Ernst Reepmaker
Scharfenberger Straße 9/6
D-13505 Berlin – Tegelort

Quo Vadis Eurythmie Impresariat
+43 699 100 740 27
reepmaker@quovadis-impresariat.eu
www.quovadis-eurythmie.eu

 

*1 Uit: Gehm, S. / Husemann, P. / von Wilcke, K. – Wissen in Bewegung – Perspektiven der künstlerischen und wissenschaftlichen Forschung in Tanz (2007) Transcript Verlag, Bielefeld

*2 Uit: Rudolf Steiner GA 277, blz. 347 en 413