Alle berichten van Collin Withaar

“Hold Your Ground”

Stichting Boilerhouse en Oekraïense percussionist Konstantyn Napolov presenteren voorstelling “Hold Your Ground” in de Maakhaven in Den Haag

Stichting Boilerhouse is verheugd de theatervoorstelling “Hold Your Ground” aan te kondigen. Het evenement zal plaatsvinden in de Maakhaven in Den Haag en is een samenwerking met de Oekraïense percussionist Konstantyn Napolov.

Stap binnen in de grenzeloze wereld van Stichting Boilerhouse met de betoverende voorstelling “Hold Your Ground – Zomersneeuw”. Dit unieke drieluik neemt het publiek mee op een buitengewone reis waarin theater en verbeelding samensmelten. Bezoekers worden uitgenodigd om plaats te nemen en ondergedompeld te worden in drie opeenvolgende voorstellingen die een harmonieus geheel vormen. Elke avond wisselt het perspectief, waardoor het publiek vanuit een andere opstelling kan genieten. Deze voorstellingen lopen inhoudelijk naadloos in elkaar over als een meeslepend palet.

“Hold Your Ground – Zomersneeuw” is een locatievoorstelling in drie fasen, gehouden op de prachtige locatie de Maakhaven in Den Haag. De voorstelling combineert euritmische dans, taal, spel en muziek. Het eigentijdse samenspel van choreografieën, muziek en tekstcomposities verkent de consequenties van zowel het onmenselijke als het menselijke verlangen naar evenwicht. “Hold Your Ground – Zomersneeuw” is een uitnodiging om balans te vinden en verbindingen met anderen te leggen.

Met de getalenteerde cast en creatieve teamleden, waaronder percussionist Konstantyn Napolov, schrijver Taco Sorgdrager, acteur Louis van Rijt en de dansers van Stichting Boilerhouse, onder regie-advies van Saskia Mees en artistieke leiding van Laura Vink, wordt “Hold Your Ground – Zomersneeuw” een onvergetelijke gebeurtenis. (Adviezen van) Aus Greidanus sr (acteur, regisseur) en Hiba Vink (schrijver, filmmaker en regisseur) dragen met hun blik bij aan de artistieke kwaliteit van de voorstelling.

belooft het publiek te betoveren met adembenemende visuele en auditieve elementen, meeslepende verhalen en meesterlijke uitvoeringen. Elk deel van de voorstelling is zorgvuldig gecreëerd om (emoties op) te ontroeren (roepen) de verbeelding te stimuleren, en om het publiek mee te nemen op een onvergetelijke en grensverleggende reis. Laura Vink, artistiek leider van Stichting Boilerhouse, is trots op deze nieuwe voorstelling en kijkt ernaar uit om het publiek te verwelkomen in de inspirerende en uitnodigende entourage van de Maakhaven. “Hold Your Ground” is een unieke theatrale ervaring die de kracht van het onhoorbare verhalen vertellen en de mogelijkheden van theater verkent op zoek naar een mogelijke ‘vijfde wand’”, aldus Vink.

“Sine Sole Sileo” 11, 12 en 15 December

Euritmievoorstelling “Sine Sole Sileo – zonder de zon ben ik stil” te komen!

Opvoering door de derde- en vierdejaars studenten van de voltijd euritmie opleiding in Leiden.
Het belooft een prachtig programma te worden

☀️ 11 december 20:00 in de Vrijeschool Zutphen (IJsselhank 1, Zutphen)
☀️ 12 december 20:00 in de Zeister Vrije School (Socrateslaan 22, Zeist)
☀️ 15 december 14:00 in de Hogeschool Leiden (Zernikedreef 11, Leiden)

(Toegang in Zutphen en Zeist d.m.v. vrijwillige bijdrage aan de deur)

“Hoe verhouden wij ons tot de wereld om ons heen? Als mens zijn wij cyclische wezens. Net als de natuur doorgaat de mensenziel verschillende seizoenen. Zoeken, hopen, streven en loslaten. Om te mogen ontvangen en te delen. Beweeg met ons mee op het ritme van de natuur.”

18-6, 22-6 23-6 – Reis met Goethe door de zomerboog

Folder: Roze-wit Reis met Goethe door de zomerboog

Bij deze willen wij jullie uitnodigen voor het afstudeerprogramma van de Euritmie docenten opleiding te Leiden.
Er zijn 3 data waarop wij ons programma "Reis met Goethe door de zomerboog" laten zien:

  • Zondag 18 juni om 15.00 uur in de Vuurvogel, Faunalaan 250 Driebergen.
  • Donderdag 22 juni om 14.00 uur aan de Hoge school in leiden, Zeriksdreef.
  • Vrijdag 23 juni om 20.00 uur in de zaal van Kraaijbeek, Kraaijbeek 41 Driebergen.

Info: goethe.zomerboog@posteo.nl
vrije bijdrage achteraf

Regionale Euritmie Dag Midden Nederland – 14 Mei

Aan euritmisten, euritmie studenten van Midden Nederland,

Wij willen jullie graag uitnodigen voor de Regionale Euritmie Dag Midden Nederland op 14 mei tussen 11:00-16:00 in Bosch en Duin.

De vraag hoe we regionaal met elkaar kunnen verbinden als euritmisten ligt aan dit initiatief ten grondslag.

Een eerste begin vanuit deze impuls is al gemaakt: afgelopen najaar is er door euritmisten uit onze regio een Gedenkstonde euritmie programma gemaakt en dat is uitgevoerd bij de ledenavond in Zeist,  Huize Kraaybeek in Driebergen,  Huize Valckenbosch in Zeist, Leendert Mees Huis in Bilthoven en Christophorus in Bosch en Duin.

Met de Regionale Euritmie Dag zoeken we de kennismaking, de ontmoeting en de verbinding met elkaar en hopen we een schaal te kunnen vormen waarin nieuwe initiatieven kunnen ontstaan.

We hebben voor deze gelegenheid Emilie van de Held en Berpke van Oers gevraagd om samen met ons euritmie te doen. Er is een gezamenlijke lunch en naast de euritmie is er ook voldoende ruimte voor uitwisseling in gesprek.

Het programma ziet er als volgt uit:
10:30-11:00     Aankomen met koffie en thee
11:00-12:15     Samen euritmie o.l.v. Berpke van Oers
12:15-13:15     Lunch
13:15-14:15     Uitwisseling in roulerende groepjes
14:15-14:30     Thee pauze
14:30-15:45     Samen euritmie o.l.v. Emilie van der Held
15:45-16:00     Afronding en slot van de dag

N.B.  Ook als je minder goed ter been bent, ben je van harte uitgenodigd om zittend en kijkend en in gesprek aanwezig te zijn.

Wij bieden deze dag aan. Wij willen jullie vragen of je voor de lunch een  smakelijke bijdrage mee brengt.
Graag horen we van je of je interesse hebt en of je er bij kunt zijn.

Met vriendelijke groet,

Britt Dijkerman
Chantal Heijdeman
Juliette van Lelieveld
Tel: 06-37167121

Opvoering van het Derde Mysteriedrama – Helicongebouw in Zeist

Opvoering van het Derde Mysteriedrama

Helicongebouw in Zeist
zondag 19 september 2021

NB. In verband met de coronamaatregelen spelen we in de grote zaal van het Helicongebouw in Zeist. Hierdoor is er een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Als u deze opvoering wilt bijwonen, stuur dan een email naar info@drempeltheater.nl en wij laten u weten of u tot de ‘gelukkigen’ behoort. De toegangsprijs is € 30,- (voor studenten van Vrijeschool PABO / Helicon en mensen met een kleine beurs zijn reducties mogelijk) kan worden overgemaakt als u onze bevestiging heeft ontvangen.

https://www.drempeltheater.nl/

 

Opvoering van het vierde Mysteriedrama ‘Het ontwaken van de zielen’ zal in het nieuwe Theater Zuidplein plaatsvinden op zondag 13 februari 2022.

19 t/m 24 Oktober – MIMAGES 2021 – 3e Euritmie Festival in Den Haag

EURITMIE IN DIALOOG MET ANDERE KUNSTVORMEN
Internationaal festival in Den Haag schept ruimte voor ontmoeting

https://www.quovadis-impresariat.eu/

In het komende MIMAGES – EURITMIE FESTIVAL in Den Haag (van 19 t/m 24 Oktober) interesseren wij ons voor de aansluiting aan– en de dialoog met andere Kunstrichtingen, zonder daarbij de eigen aard en kwaliteit van de euritmie te verwateren. Je zou kunnen zeggen, dat er door deze specifieke werkwijze, situatief en spelenderwijze eigen kunst- en kennisvormen ontstaan, die we dan ook eigen namen zouden kunnen geven …

Zes dagen achtereen staan de studio’s in het Haagse Elisabeth Vreedehuis ter beschikking voor projecten van euritmisten in dialoog met beeldende kunstenaars. In Workshops, symposia, media-sessions en performances zetten zij zich, samen met het publiek, uiteen met thema’s, die juist in deze kunsten-dialoog op unieke wijze verdiept worden.

En overal speelt euritmie een centrale rol, met muziek, beeldhouw- en schilderkunst, maar ook foto- en videografie, belichtings-en projectiekunst en werk met objecten, telkens situatief anders om zich heen geschaard. En het spreekt voor zichzelf, dat proces en ontwikkeling, waarneming en reflectie, meedoen en beleven de fundamentele ervaringen in die dagen zullen gaan uitmaken. Een unieke kans, om euritmie en kunst überhaupt in hun performatieve veelzijdigheid te kunnen genieten. 

Representanten van de Nederlandse èn de internationale Euritmiescène komen naar Den Haag en tonen een actueel beeld van hun kunst. Naast voorstellingen voor volwassenen, zullen ook drie voorstellingen voor de hele familie (en natuurlijk speciaal voor kinderen) te zien zijn. Ondanks Corona groeit het aantal initiatieven op het professioneel vlak. En zo zullen ook nu een aantal premières te zien zijn, maar ook kunstenaars en ensembles, die voor het eerst ten tonele verschijnen. Ook deze panorama-kans zult U niet vaak aangeboden krijgen!

De prijzen van de tickets worden laag gehouden, zodat U veel kunt komen bekijken en beleven.

Natuurlijk hopen wij van harte, dat het MIMAGES – festival in Oktober zal kunnen plaatsvinden. En dat wij U dan kunnen begroeten. Midden September zullen wij het complete MIMAGES Programma bekend maken. En Michaeli is het tijdstip, dat vermoedelijk duidelijk zal zijn of het festival gaat plaats vinden.

 

Een nieuw begrip van de bewegende mens

De theaterwetenschapster Gabriele Brandstetter beschouwde bij het congres Wissen in Bewegung (Berlijn 2006) in haar referaat “Tanz als Wissenskultur” de dansende mens als bemiddelaar van een nieuwe kennisvorm:
“Waaruit bestaat het specifieke weten, dat wij door dans aanleggen? Het is een ander weten, dan wat wij normaal ge-sproken als rationeel, technisch of discursief weten accepteren. De schouwplaats voor deze andere vorm van kennis, voor dit andere weten is het zich bewegende lichaam. Het weten, dat zich in dans en choreografie toont en uit, is dyna-misch: een lichamelijk-zinnelijk en impliciet weten. Het wordt cinetisch en cinesthetisch ervaren en overgedragen.”

Hier treden in de plaats van het intellectuele hoofd-weten, intelligente vormen van ervaring via ons lichaam. Scholing van de beweging kan zo worden opgevat als oefenterrein voor een modern lots- en wereldbegrip. Gabriele Brandstetter slaat de spijker op z’n kop: „Dans en Choreografie als lijfelijke beweging in ruimte en tijd, configureren een situatief weten …“ En verder zegt ze: „Wanneer dans als kenniscultuur, d.w.z. als schouwplaats van een ander, zinnelijk-dynamisch weten verschijnt, en wordt geaccepteerd, kan dit niet zonder invloed blijven op ons algemeen begrip van kennis en wetenschap. Dans verschuift de grenzen, van wat wij als kennis en wetenschap beschouwen, en verzet daardoor ons begrip van kennis zelf in beweging. “ *1

Deze prachtige karakterisering van het lichaam in beweging als kennisorgaan geldt natuurlijk en zelfs heel specifiek net zo voor euritmie als bewegingskunst. En wie deze gedachte nog eens consequent verder denkt, zal ook de andere kunstvormen vanzelfsprekend in deze richting gaan zien. Elke kunst is met hulp van het bewegende lichaam: komen tot substantiële ervaring en kennis van de wereld, de mens en het lot. In zijn inleidingen bij euritmie voorstellingen heeft Rudolf Steiner dit motief telkens weer anders uitgewerkt.

Zo zegt hij eens met nadruk, dat euritmie geen ‘programma’ is dat men gewoon volgt, maar een kunstimpuls zonder grenzen. En dan voegt hij daaraan toe:

„Es ist mit der Eurythmie ein künstlerisches Element gegeben, welches sich in der mannigfaltigsten Weise erweitern, ergänzen lässt, aber auch, sein inneres Wesen offenbarend, an die anderen Künste anschließt, oder mit ihnen in diesen oder jenen bedeutungsvollen Gegensatz tritt.“  *2

Ernst Reepmaker
Scharfenberger Straße 9/6
D-13505 Berlin – Tegelort

Quo Vadis Eurythmie Impresariat
+43 699 100 740 27
reepmaker@quovadis-impresariat.eu
www.quovadis-eurythmie.eu

 

*1 Uit: Gehm, S. / Husemann, P. / von Wilcke, K. – Wissen in Bewegung – Perspektiven der künstlerischen und wissenschaftlichen Forschung in Tanz (2007) Transcript Verlag, Bielefeld

*2 Uit: Rudolf Steiner GA 277, blz. 347 en 413

 

Zomerweek – Buiten-Euritmie-Kunst 16 t/m 20 aug. 2021

Jezelf als scheppende mens ervaren.

Graag wil ik jullie van harte uitnodigen voor de euritmie zomerweek in Zeist.
De week is geschikt voor euritmisten, studenten en amateurs.

De week vindt buiten plaats in de prachtige tuinen en de overdekte buitenruimte van Kraaybekerhof.
Naast euritmie met taal en muziek is er elke dag een kunstworkshop.

Ook deze zomer hopen we dat de regels het toestaan om op voldoende afstand toch in verbinding te zijn met elkaar.

Met vriendelijke groet,
Juliette van Lelieveld
www.euritmie-atelier.nl
06-37167121

Zomerweek flyer 2021