Alleen met het hart kun je goed zien

Aan alle collega’s, euritmiestudenten en liefhebbers

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om aan te sluiten bij dit initiatief willen wij graag een idee (nog eens) onder de aandacht brengen.

Het doel:
De geheimen van dit bijzondere orgaan dichter benaderen. Een grote dragende kracht wekken die ons verbindt, inspireert en voeding geeft. De mogelijkheid om te ontdekken wat collega’s in den landen doen.

Het idee:
Landelijk in verbinding zijn door ons samen met één thema bezig te houden, het hart.

De praktijk:
Ieder op eigen wijze en in een eigen tempo. Met scholieren, studenten patiënten, collega’s, amateurs of een studiegroep. Pedagogisch, therapeutisch, agogisch of kunstzinnig. Niet als extra opgave, maar organistisch vervlochten met je werk.

Organisatie:
Er zijn drie coördinatoren, zij delen het idee in hun omgeving en zijn een aanspreekpunt voor mensen die zich graag aansluiten.

Noord Nederland: Connie Oterdoom                      info@euritmienoord.nl
Midden Nederland: Juliette van Lelieveld             info@juliettevanlelieveld.com
Zuid Nederland: Maartje is inspirator, het idee is van haar, maar zij kan het niet coördineren. Wie zou dat willen doen?

Op embryonaal niveau is er al beweging gaande en worden er ideeën gevormd. Hoe het uiteindelijk vorm gaat krijgen mag in de praktijk groeien naar haar eigen vorm. Je kan je nog aansluiten.

Als je warm loopt maar niet weet hoe je met jouw doelgroep aan het thema hart kan werken, vraag ideeën ter inspiratie bij de vereniging of bij een van de coördinatoren of de inspirator:  nvve@live.nl

. Wat essentieel is, is onzichtbaar voor de ogen.”* (uit de Kleine Prins)

Met vriendelijke groet,

Namens de Nederlandse vereniging van euritmie
Juliette van Lelieveld
06-37167121