De Zonne-Impuls van Julianus – Herzeleyde – Tycho Brahe – 29-9 Den Haag en 13-10 Zutphen

Midden in het Euritmie-Festival van 27/28/29 september in het Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1 te Den Haag is er op 29 september 2019 vanaf 12:30 tot 16:00 (met vooraf lunch om 12 uur) een boeiend euritmieprogramma over bovengenoemd thema, ook in het Elisabeth Vreedehuis. Het is niet genoemd in het Festival-programma, omdat het er geen onderdeel van uitmaakt. Het is de Michaelviering voor de regio Den Haag, als een afzonderlijk programma.

Hetzelfde programma wordt op 13 oktober 2019 in Zutphen nogmaals uitgevoerd van 14 tot 18 uur met vanaf 18:30 een maaltijd (aanmelden via Jac Net (jacnet@live.nl).

Linkje naar het programma

Agenda