Gedeeltelijke adoptie Euritmiezaal Elizabeth Vreedehuis

Met vreugde heeft de Stichting Podium Euritmie (SPE) de Euritmiezaal van het Elizabeth Vreedehuis
gedeeltelijk kunnen adopteren. Doel daarvan is zoveel mogelijk euritmisten in de gelegenheid te
stellen hun vak te beoefenen in een mooie zaal met een goede vloer. Bovendien willen we graag
vanuit de SPE de ontwikkeling van de euritmie in het Vreedehuis ondersteunen.

Voor een periode van drie jaar kunnen oefenende euritmisten 6 dagdelen per week kosteloos
gebruik maken van de euritmiezaal. De te besteden dagdelen staan daarbij niet vast, maar vallen wel
op basis van beschikbaarheid binnen de reguliere openingstijden van het huis. Concreet betekent dit
voor euritmisten dat zij via Gunda bij de receptie van het Elizabeth Vreedehuis de euritmiezaal
kunnen reserveren.

Het doel van de adoptie is euritmisten uit te nodigen om de zaal zoveel mogelijk te gaan gebruiken
om voorstellingen voor te bereiden. De Stichting Podium Euritmie kan waar nodig subsidie verlenen
om de kosten die een euritmieproductie met zich meebrengen te helpen ondersteunen. Op de
website stichtingpodiumeuritmie.com staat een handleiding voor zo’n aanvraag. Wij verheugen ons
als er aanvragen voor voorstellingen bij ons binnen komen.

We hopen dat steeds meer euritmisten de weg naar de mooie zalen weten te vinden en zich
daarmee ook laten inspireren tot het maken van euritmievoorstellingen.
Het bestuur van de Stichting Podium Euritmie
Voor informatie: Ghiti Brinkman (ghiti@ziggo.nl, tel. 070-8882676 /0614145645

Volledige tekst: adoptie brief SPE

Agenda