Versterking en bescherming van het mens-zijn Body Surrounding Web deel 2

Beste mensen,

Rudolf Steiner beschrijft hoe ons levenslichaam steeds losser gaat raken van ons fysiek
lichaam, zo ook het etherhart van het fysieke hart. Dit geeft mogelijkheden, maar
maakt in het middengebied ook kwetsbaar voor allerlei invloeden van buiten, waaronder
elektro-magnetische straling, maar ook in het sociale.
Wieger Veerman heeft in samenhang met “Euritmie in Beweging” (zie
www.stichtingrozenhart.nl) het Body Surrounding Web ontwikkeld om vooral dit
middengebied en daarmee het hele mens-zijn te voeden, te vitaliseren, te versterken en
te beschermen. De verankering in het midden wordt sterker, je komt meer bij jezelf.
In dit vervolg op deel 1 gaan we kort de basisoefeningen doen. Daarna de herhaling en
verdieping van het BSW. De basisbeweging is de lemniscaat. We ontdekken wat de
geheimen van de lemniscaat zijn op verschillende manieren. Wat voor relatie is er met
de spiraal? Verder de verschillende variaties in de uitvoering van het BSW.
Na deze ochtend gaat u naar huis met het BSW, wat een relatief eenvoudige beweging
is die u altijd en overal kunt inzetten.
Ook mensen die slecht ter been zijn, zijn van harte welkom, omdat vele oefeningen
ook zittend gedaan kunnen worden.
Geen voorkennis of ervaring is nodig, Ook zonder deelname aan BSW deel 1 kun je
nog instromen.
Geïnteresseerden die graag willen deelnemen, maar vanwege de kosten belemmerd
worden, kunnen hierover met mij contact opnemen.
Graag wil ik jullie hiervoor uitnodigen en wel op:
Zaterdag 11 februari ‘23
Van 9.30 tot 11.45(inclusief pauze)
Vrijeschool Bergen(onderbouw) Prins Hendriklaan 58
Kosten € 28,-
Info en/of aanmelding: sjaakgroot@upcmail.nl of 06-21500853

Graag tot dan!
Sjaak Groot
Euritmietherapeut, fysiotherapeut(niet praktiserend) en euritmiepedagoog