Cursus – De zeven Grondsteenrythmen van Rudolf Steiner (Den Haag)

In deze cursus zullen we gezamenlijk werken aan:
– Ik-versterkende oefeningen
– Samen lezen
– Een vorm voor de enkele rythmen ontwikkelen
– Reflectie

Op 6 maandagen: 16 januari, 23 januari, 30 januari, 6 februari, 13 februari en
20 februari 2023
Van 10:00 – 12:00
In het Vreedehuis, Riouwstraat 1 in Den Haag
Aanmelding tot en met 9 januari bij A. Ehrlich
Dedelstraat 11, 2596RA Den Haag
Tel: 070-3463624
Eurythmie-im-arbeitsleben@gmx.de
Kosten naar eigen inschatting (tussen 90 en 130 euro)
Overmaken als schenking voor het instituut voor Euritmie in werkgebieden.
NL37INGB0004653996, op naam van van Stichting Eurythmie in Werkgebieden (let
op: hier oude spelling gebruiken!)