Internationale Fachkonferenz Eurythmie/Heileurythmie/Sprachgestaltung – April 2021

Vooraankondiging

Laut & Sprache – Zauber der Bewegung – Dimensionen der Wirksamkeit

Internationale Fachkonferenz für Eurythmisten, Sprachgestalter, Heileurythmisten und Interessierte
5.-9. April 2021

Beste spraak- en euritmiebeoefenaars,

Zoals jullie allemaal al weten, naderen we de internationale conferentie op het Goetheanum met Pasen 2021. Meer dan 200 collega’s hebben hun deelname al in een of andere vorm bevestigd – een duidelijk teken van de toewijding en vitaliteit van onze gebieden. Het laat ook zien hoe belangrijk het is om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen!

De inschrijving voor de conferentie is online en wordt geactiveerd vanaf februari 2021.
Op de conferentiewebsite www.eurythmie-sprache-2021.net kunt u de huidige status van de voorbereidingen zien.