Zaterdag 21-3-2020 – Euritmie in het leerplan van alle scholen! – Zeist

‘Nu ik euritmie studeer ontdek ik steeds meer dat in deze bewegingskunst pedagogische schatten verborgen liggen.’ Maike Klaassen-Hunfeld

‘Ik studeer euritmie omdat dit prachtige vak moet blijven in de vrije scholen. Cruciaal voor gezondmakend onderwijs!’ Leonore Fonds

‘Euritmie brengt mijn denken voelend, mijn voelen willend en mijn willen denkend in beweging.’ Bert Cordewener

‘Door de euritmie voel ik mij na een week hard werken weer mens. De euritmie geeft mij werkelijk vleugels. Dat zou ik leerlingen in de bovenbouw ook willen laten beleven!’ Arine van der Heul

‘Euritmie in het leerplan van alle scholen!’ Corry Augustinus

Beste collega’s, schoolleiders en geïnteresseerden,

Met deze quotes van de studenten van onze verkorte deeltijdopleiding willen wij jullie uitnodigen

Op zaterdag 21 maart 2020 van 09.30-13.00 in de Zeister Vrije School
Sokrateslaan 22, 3707 GL Zeist

Voor een vervolg op onze bijeenkomst van 8 september 2018 in Driebergen waarop wij met euritmie-collega’s hebben gesproken over onze plannen rondom de verkorte deeltijdopleiding. Deze is inmiddels in september 2019 van start gegaan en op 31 december hebben een aantal van jullie al samen met familie en vrienden van de studenten kunnen kijken naar een openbare les die wij gegeven hebben na een intensive studie/oefenweek in de Zeister Vrije School.

De studenten Corry Augustinus, Leonore Fonds, Arine van der Heul, Maike Hunfeld en Bert Cordewener willen zich graag aan jullie voorstellen. Wij willen samen euritmie doen, de studenten zullen iets uit hun studie laten zien en met jullie in gesprek willen komen over hun eerste ervaringen met hun opleiding naast het staan in het werk als leerkracht. De een of ander van hun zullen jullie kennen. Behalve Bert (Nijmegen) is iedereen werkzaam in de regio Driebergen/Zeist.

Ook  willen wij schoolleiders en overige geïnteresseerden de kans bieden deze opleiding van dichterbij te leren kennen om wellicht in het vervolg nauwer samen te werken en zo de een of ander geïnteresseerde de mogelijkheid bieden de opleiding te volgen.

Velen van de collega’s hebben zich in september 2018 bereid verklaart om een student te ondersteunen of te coachen zodra het zinvol en nodig is. Daarom willen de studenten graag een gebaar van erkentelijkheid naar jullie toe maken en een gelegenheid creëren waar jullie elkaar kunnen leren kennen en met elkaar in contact komen.

Wij hopen dan ook op een inspirerende ochtend met een goed gesprek waarin uiteraard ook ruimte is voor kritische vragen en kanttekeningen!

Het is prettig wanneer je je aanmeld als je van plan bent om te komen.

Dat kan via de mail bij Baptiste hogrefe.b@hsleiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Hans Nijnens, Gia van den Akker, Baptiste Hogrefe en Corry, Arine, Leonore, Maike en Bert

Programma
09.30             inloop met koffie, thee en gebak
10.00             begroeting en gezamenlijk euritmie doen
10.20             presentatie van werk en ervaringen van de studenten
11.15             pauze met gelegenheid tot informeel gesprek
11.45             tussentijdse evaluatie van de opleiding en gesprek
12.45             afronding
13.00             einde

Zeister Vrije School
Sokrateslaan 22, 3707 GL Zeist